Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, RESTAURANT LA QUADRA SL l'informa que les seves dades personals s'inclouran en els nostres fitxers informatitzats, i que serem els únics destinataris de les dades, i la finalitat exclusiva és la gestió de clients i accions promocionals, i que té la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició previstos a la llei mitjançant carta o correu electrònic dirigit a HOTEL LA QUADRA c / Rectoria 11, 17.720 Maçanet de Cabrenys. email: info@laquadra.com