Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial propis d'aquesta web.
Per aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny , selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.

Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquesta web i els serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d'explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir-se amb la web de Restaurant La Quadra S.L. Com sense el previ consentiment exprés del seu titular Hostal La Quadra.

Conforme a l'establert en l'art. 10.1 g) de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) seguint el seu Codi Ètic.

Així mateix, complint amb l'Article 10 de la mateixa Llei, a continuació informem als usuaris sobre les nostres dades:

 www.laquadra.com es un domini de l'empresa Restaurant La Quadra, S.L. amb domicili social C/ Rectoria nº 11 teléfon +34 972 544 032  i fax +34 972 543 340, correu electrónic info@laquadra.com La societat Restaurant La Quadra, s.l. amb el CIF B-17-463720 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, tomo 886, foli 1,  full GI-16465 , inscripció 1ª.